Elektronická kniha revíru a starostlivosť o zver

Vojenské lesy a majetky musia spravovať lesy a starať sa o zver tak, aby nespôsobovala škody na lesných porastoch. K tomu patrí samozrejme aj menežment zveri a jej lov. Pri love pomáha poľovníkom vlastná elektronická kniha návštev poľovného revíru, ktorá slúži na viacero účelov. Na aké si môžete pozrieť v našej reportáži.