Príbytky i potrava

Stromy. Poskytujú zvieratám úkryt, príbytok i potravu. Spoznajte tie živočíchy, ktoré bez stromov nedokážu žiť. Vyberáme zo záberov kameramana Stana Kováča.