Bližšie k prírode č. 45

Elektronická kniha návštev poľovného revíru SPK

Pozreli sme sa na fungovanie elektronickej knihy návštev poľovného revíru, ktorú pred rokmi vyvinula Slovenská poľovnícka komora. Diskutovať budeme s vedúcou odboru poľovníctva, strelectva a osvety SPK Ing. Martinou Hustinovou a riaditeľom kancelárie SPK PaedDr. Imrichom Šubom, PhD.