Bližšie k prírode č. 21

Diskusia: Osveta a PR v poľovníctve

Poľovnícka osveta má bohatú históriu. Veď už prvé výstavy a veľtrhy, ktoré sa vo svete organizovali, boli zamerané aj na prácu poľovníkov.
Vypočujte si diskusiu z celoštátnej výstavy Poľovníctvo a príroda 2022 zameranú na problematiku poľovníckej osvety, public a media relations.
Diskutujúci:
Doc. Ing. Soňa Supeková Chovanová, PhD. – Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Ing. Martina Hustinová – vedúca oddelenia poľovníctva, strelectva a osvety, Slovenská poľovnícka komora
Ing. Alojz Kaššák – hovorca a viceprezident, Slovenská poľovnícka komora
 
Moderuje: PhDr. Ľubo Kľúčik