Na sklonku zimy

Tohtoročná mierna zima vyhnala z brlhov aj medvede, ktorým zachutila bukva. Raticovej zveri takáto zima tak isto vyhovuje, združuje sa do čried a v nich sa cíti bezpečne. Jelene tvoria mládenecké čriedy, no staršie jedince uprednostňujú samotu...