Pozvánka na Deň poľovníckej kynológie

Obvodnápoľovnícka komora PovažskáBystrica v spolupráci s Okresným úradom pozemkovýma  lesným odborom v Považskej Bystrici vás pozývajú na podujatie DEŇ POĽOVNÍCKEJ KYNOLÓGIE v areáli Hunty Fisch Lednické Rovne, ktorý sa uskutoční dňa 7. mája 2023 od 9,45 do 15,00.

9:45               Fyzická inventúra PUP okres PU, PB
12:00 - 12:30 Ukážky poľovníckej hudby a vábenia zveri
12:30 - 13:00 S rozumom do hory - odborná diskusia
13:00 - 14:00 Súťaž DIEŤA A PES
14:00 - 15:00 Hudobné vystúpenie - HELIGONKÁRI ŠIMEKOVCI

SPRIEVODNÉ AKTIVITY PODUJATIA 10:00 - 15:00

lesná pedagogika, jazda na koni, maľovanie na tvár, hádzanie flintou, jaskyniari, farmička živých zvierat, predaj poľovníckych potrieb, umelecká rezbárska tvorba Štefana Bachratého, rytectvo, kožiarské výrobky, psí salón

den polovnickej kynologie PB