Diskusia: Dámy v poľovníctve

Pozrite si ďalšiu diskusiu v rámci cyklu S rozumom do hory. Tentoraz je zameraná na predstavenie aktivít členiek klubov poľovníčok na Slovensku, v Čechách a Srbsku.

Diskutujúci: Doc. Ing. Soňa Supeková Chovanová, PhD. – prezidentka Klubu slovenských poľovníčok
Ing. Jana Kolandová Novotná – Dámy české myslivosti pri ČMMJ
Sanja Momčilovič Bognič – Dámsky poľovnícky klub Vojvodina, Srbsko

Moderuje: Alojz Kaššák