Diskusia: Poľovníctvo na vysokých školách

Diskusia v rámci cyklu S rozumom do hory na tému: Vyučovanie poľovníctva na vysokých školách.

Diskutujúci: Ing. Tibor Lebocký, PhD. – Technická univerzita Zvolen
MVDr. Martin Tomko, PhD. – Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice
Doc. MVDr. Peter Lazar, PhD. - Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice

Moderujú: Alojz Kaššák, Ľubo Kľúčik