Diskusia: Poľovnícka osveta

Diskusia z celoštátnej výstavy Poľovníctvo a príroda 2022 zameraná na problematiku poľovníckej osvety, public a media relations.
Diskutujúci: Doc. Ing. Soňa Supeková Chovanová, PhD. – Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Ing. Martina Hustinová – vedúca oddelenia poľovníctva, strelectva a osvety, Slovenská poľovnícka komora
Ing. Alojz Kaššák – hovorca a viceprezident, Slovenská poľovnícka komora Moderuje: Ľubo Kľúčik