Školenia hodnotiteľov trofejí

Slovenská poľovnícka komora v tomto období školí budúcich členov obvodných hodnotiteľských komisií a to najmä z dôvodu blížiaceho sa času pre organizovanie chovateľských prehliadok trofejí, ktoré je komora povinná organizovať zo zákona o poľovníctve. Trofej nám hovorí, aké vhodné je prostredie pre zver, či je úživné alebo nie. Taktiež naznačuje, čo poľovník musí urobiť pre to, aby zvýšil kvalitu trofejí i kondíciu zveri a to najmä dodržaním ich únosných počtov, pretože kvantita neznamená zákonite aj kvalitu.