Memoriál Fridricha Konráda

Fridrich Konrád sa narodil 21.11.1900 v Horných Obdokovciach. V poľovníctve pôsobil ako člen komisie pre hodnotenie trofejí, skúšobný komisár pre skúšky kandidátov z poľovníctva, člen výboru a kronikár Klubu chovateľov farbiarov, rozhodca pre výkon a exteriér farbiarov, chovateľ a cvičiteľ farbiarov. Pán Konrád odchoval 67 šteniat, vycvičil 18 farbiarov, trikrát bol víťazom hlavných skúšok farbiarov. Bol oddaným priaznivcom bavorských farbiarov, ale cvičil a predvádzal aj iné plemená. Memoriál Fridricha Konráda sa koná raz za dva roky za účasti Medzinárodného spolku chovateľov farbiarov (ISHV). Spája sa s udeľovaním titulov CACIT, CACT a Víťaz Slovenska. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 1985 na počesť zakladateľa chovu farbiarov na Slovensku. Náš štatút farbiarskych skúšok uznáva celý kynologický svet, pretože napríklad v Nemecku či vo Švajčiarsku psy pracujú buď na prirodzených, alebo na umelých stopách. Keďže na Slovensku absolvujú obidve práce, i Nemci priznávajú, že máme najspravodlivejšie skúšky. No aj na Slovensku sa pri posudzovaní spočiatku využívali len prirodzené stopy. Keďže výkony niektorých psov sme nemohli hodnotiť, lebo nemali šancu pracovať alebo stopa bola príliš krátka, postupne sa zaviedli tiež umelé stopy.