Divina na vašom stole

V rámci Celoštátnej výstavy Poľovníctvo a príroda zorgnaizovala naša redakcia polhodinovú diskusiu k dostupnosti diviny, ktorá sa môže dostať aj na váš stôl. Záznam z diskusie o produkcii a konzumácii diviny si môžete pozrieť v skrátenej verzii v našej relácii. Celú diskusiu nájdete na tomto linku: https://youtu.be/0EzDiSMA5gY