Streľby v Zámutove

Strelecká príprava pred poľovníckou sezónou je veľmi dôležitá. V Zamutove si zmerali svoje sily na streleckej súťaži profesionálni poľovníci bývalí aj súčasní. Bezpečná manipulácia so zbraňou je preto najdôležitejšia nie len na športovom podujatí, ale aj priamo v teréne.