Školenie streleckých inštruktorov

Slovenská poľovnícka komora zvyšuje odbornosť svojich členov Minulý týždeň na strelnici PZ Mojmírovce zorganizovali školenie pre nových streleckých rozhodcov a inštruktorov, nakoľko SPK zastrešuje aktivity, ktoré sú zamerané na zvyšovanie odbornosti nie len pri bezpečnom zaobchádzaní s poľovníckymi zbraňami. Keďže sa v minulosti udiali rôzne strelné poranenia, ktoré boli spôsobené chybami jednotlivcov a nesprávnym zaobchádzaním so zbraňami, cieľom je prostredníctvom nových inštruktorov tieto chyby eliminovať a vystríhať pred nimi. V poslednom období Strelecká komisia SPK novelizovala Strelecký poriadok SPK aj Smernicu o organizovaní a vykonávaní kontrolných strelieb a zaoberala sa aj zmenou otázok pre skúšky z poľovníctva z predmetu strelectvo, ktoré však ešte neboli premietnuté do učebných osnov. Pozrite si prečo, pre koho a za akým účelom SPK organizovala takéto školenie