Príprava chovateľských prehliadok

Neprehliadnite! Začínajú chovateľské prehliadky trofejí. Keďže len pred pár dňami skončila poľovnícka sezóna a 1.3. sme sa prehupli do tej ďalšej, aktuálne je na pleciach poľovníckych hospodárov a hodnotiteľských komisií Obvodných poľovníckych komôr, aby prichystali hodnotiacu a neskôr výstavnú časť chovateľskej prehliadky trofejí. Ich organizovanie nás odlišuje od všetkých ostatných okolitých štátov. Prečo? Pretože komisie nielen že posudzujú a odhadujú vek jednotlivých jedincov na základe predložených spodných čeľustí a trofejí samčej raticovej zveri a šeliem, ale na základe kritérií chovnosti posudzujú, či bol zásah vykonaný správne alebo nesprávne. Po sfinalizovaní a zhotovení katalógu sú tieto trofeje vystavené na chovateľskej prehliadke, ktorej súčasťou býva lesná pedagogika, vystúpenia trubačov, sokoliarov, kynológov, prednášky pre materské, základné či stredné školy, výstavy kresieb a malieb detí základných škôl na tému prírody a mnohé ďalšie.