Dni Svätého Huberta 2022

Krátke video z jubilejných poľovníckych podujatí: 30. ročník DSH Svätý Anton, 20. ročník DSH Bijacovce a 10. ročník DSH Kežmarok.