Nový zákon o poľovníctve

SPK pripomienkovala návrh nového zákona o poľovníctve, ktorý bol do piatku 13.5.2022 v medzirezortnom pripomienkovom konaní. SPK vo svojich tlačových správach uviedla, že zákon nebol konzultovaný so žiadnou zainteresovanou odbornou inštitúciou, ktorej sa zákon týka. Preto vzniesla desiatky zásadných pripomienok k tomuto návrhu. Vypočujte si slová prezidenta SPK Tibora Lebockého, ktorý priblížil dosiahnutie rovnováhy medzi všetkými, ktorých sa zákon dotýka.