Poďte s nami do lesa 12/2022

Poďte s nami do lesa a v tejto relácii uvidíte reportáže:

Celoštátnej poľovníckej výstavy Poľovníctvo a príroda 2022
Trofej=zrkadlo kvality

#polovnictvomazmysel