Čistý revír = čistá príroda 2023

V roku 2023 vyhlásila redakcia Halali spolu so Slovenskou poľovníckou komorou už V. ročník projektu Čistý revír = čistá príroda. Za predošlé štyri roky sa zapojeným poľovníckym subjektom podarilo vyzbierať 850 ton odpadu. V minulom roku to bolo historicky najviac až 117 organizácií vyzbieralo viac ako 270 ton odpadu a to hlavne v jarnom období. O výzve sa viac dozviete: https://polovnickakomora.sk/sk/spk-aktualne/spravy-a-informacie/cista-priroda-cisty-revir/2918-zapojte-sa-do-v-rocnika-projektu-cisty-revir-cista-priroda-2.html