Poľovníci skolaudovali zrekonštruovaný Dom poľovníkov

21. mája 2022 prežili členovia Slovenského poľovníckeho zväzu v slávnostnej atmosfére kolaudáciou budovy Domu poľovníkov na Štefánikovej ulici v Bratislave, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Svojou návštevou ich poctila starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, pani Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, ktorá poďakovala poľovníkom za zachovanie kultúrnej pamiatky, taktiež sa netajila tým, že pochádza z poľovníckej rodiny. Slávnostnú stuhu prestrihli prezident Ing. Tibor Lebocký, PhD. pani starostka Ing. arch Zuzana Aufrichtová a generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva na Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Tibor Jančok.

Zažite neopakovateľnú atmosféru jedinečnej poľovníckej výstavy

Zažite skvelú atmosféru Celoštátnej poľovníckej výstavy s medzinárodnou účasťou „POĽOVNÍCTVO A PRÍRODA“ už 18.-21.8.2022 na výstavisku Agrokomplex v Nitre

Slovenská poľovnícka komora z poverenia ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky JUDr. Samuela Vlčana, usporiada v dňoch 18-21. augusta 2022 Celoštátnu poľovnícku výstavu s medzinárodnou účasťou „Poľovníctvo a príroda“, ktorá sa bude konať v rámci 47. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v Nitre. Záštitu nad podujatím prevzala Medzinárodná rada pre poľovníctvo a ochranu zveri CIC. Spestrením podujatia je medzinárodná účasť poľovníckych organizácií z Čiech, Maďarska, Srbska a Bulharska. Hlavná časť výstavy bude prebiehať v pavilóne F a pokračovať v pavilóne A.

V Nitre sa po šiestich rokoch uskutoční Celoštátna výstava

Slovenská poľovnícka komora na svojom webovom sídle www.polovnickakomora.sk informuje o zbere a zvoze zlatých trofejí a rarít na Celoštátnu výstavu Poľovníctvo a príroda 2022, ktorá sa uskutoční počas medzináronej výstavy Agrokomplex na výstavisku Agrokomplex v Nitre v termíne 18-22. augusta 2022. CVPP organizuje Slovenská poľovnícka komora na základe poverenia ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorý komoru poveril organizovaním zo zákona o poľovníctve. Viac info prinesieme čoskoro.

Zdroj: SPK

35 detí už spromovalo na Detskej lesníckej univerzite

Šiestaci zo Zvolena, Sliača, Banskej Bystrice a Starých Hôr absolvovali odborné prednášky a praktické cvičenia o lese a lesníctve. V lese na Starých Horách napríklad vysadili 700 stromov, sprievodcami im boli nielen naši kolegovia, ale aj zamestnanci Národného lesníckeho centra. Detskú lesnicku univerzitu podporujeme už dlhodobo, ide v poradí už o 12. ročník. Na slávnostných promóciách sa zúčastnil aj Samuel Vlčan z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Jaroslav Naď z Ministerstva obrany Slovenskej republiky a generálny riaditeľ LESOV SR Ján Marhefka. Projekt Detskej lesníckej univerzity organizuje Národné lesnícke centrum spolu s Vojenské lesy a majetky SR, š.p. a LESY Slovenskej republiky, v spolupráci Technická univerzita vo Zvolene.

LESY SR š. p. majú nového generálneho riaditeľa

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Samuel Vlčan dnes uviedol do funkcie nového generálneho riaditeľa štátneho podniku LESY SR Jána Marhefku„Konštatujem, že na základe odporúčania výberovej komisie sa generálnym riaditeľom štátneho podniku Lesy SR vďaka úspešnému výberovému konaniu stáva Ján Marhefka. Novému generálnemu riaditeľovi želám najmä veľa síl a pevného zdravia,“ uviedol minister Vlčan na brífingu v sídle štátneho podniku. „Ďakujem, poverenie prijímam. Svoju pozíciu beriem s plnou vážnosťou. Funkcia nie je pre mňa len spoločenský status, ale predovšetkým zodpovednosť. A o tom, že som lesník telom i dušou určite niet najmenších pochýb,“ povedal nový generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR, Ján Marhefka.