Do Svätého Antona zavítalo viac ako 1000 detí

Múzeum vo Svätom Antone spolu s hlavnými organizátormi uskutočnilo dňa 21. júna 2023 podujatie pod názvom Detský deň svätého Huberta. Veľký záujem o toto kultúrno-náučné podujatie prejavujú základné a materské školy z celého Slovenska. Jedná sa už o 11. ročník, na ktorom nás navštívilo 764 detí a 102 pedagógov. Celkovo viac ako 1000 účastníkov.

Cieľom podujatia je rozšíriť detské obzory jednoduchým kontaktom s prírodou, zábavnou a súťaživou formou sa poučiť ako to býva v lese, ako sa starať o les, o lesné zvieratká, lesné prostredie. Čas strávený v takomto prostredí deti milujú a môžu načerpať energiu zo živého okolia. Pridaná hodnota tohto podujatia vychádza z efektívneho a intenzívnejšieho prepojenia národnej kultúrnej pamiatky Múzea vo Svätom Antone, historickej lokality UNESCO a Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy s dôrazom na popularizáciu tradícii, histórie a kultúry, s cieľom posilniť edukatívny potenciál, zatraktívniť región a zvýšiť všeobecný záujem. Odkaz svätého Huberta: „ zver nielen loviť ale v prvom rade chrániť a pochopiť jej význam v prírode“ je stále aktuálnym odkazom aj pre súčasnú mladú generáciu.

Deti a príroda patria medzi naše najväčšie bohatstvá. Čas, ktorý venujeme deťom a zveľaďovaniu nášho prírodného dedičstva, je tou najsprávnejšou investíciou. Podujatie Detský deň svätého Huberta je vhodnou prezentáciou nezastupiteľnej práce lesníkov a poľovníkov v prospech záchrany i trvalej udržateľnosti nášho prírodného bohatstva ale taktiež prezentáciou vyspelej poľovníckej kultúry.

Okrem tradičných stanovíšť, novinkou tohto ročníka bolo stanovište s názvom Červené srdce, na ktorom boli prezentované ukážky práce Dobrovoľného hasičského zboru vo Svätom Antone a deti si osvojili techniky poskytovania prvej pomoci na resuscitačnej figuríne za použitia ukážok práce s AED defibrilátorom.

Hlavnou náplňou dňa bolo sprevádzanie skupín detí cez jednotlivé stanovištia:
1. Premietanie poľovníckych filmov
2. Laserová strelnica
3. Kŕmidlá – zhotovenie vtáčej búdky z pripravených drevených častí
4. Divadielko – Legenda o sv. Hubertovi
5. Poľovnícka expozícia – žiaci základnej školy vo Svätom Antone sprevádzajú v rámci
vyučovacieho predmetu „Ochrana prírody a poľovníctvo“
6. Červené srdce – DHZ Svätý Anton, Komunitné centrum, ukážka AED defibrilátor
7. Ukážky sokoliarstva – nie je ľahké vycvičiť dravca
8. Poznávanie zvierat
9. Vábničky – zvuky zvierat
10. Ako spolu žijú rastliny a zvieratá – poučné vysvetlenie ich spolunažívania
11. Jaskyniarstvo
12. Poľovnícka kynológia – ukážky práce s poľovnými plemenami psov
13. Lesnice, lesné rohy
14. Doskoč ako... – súťaž v skákaní detí do diaľky a skok sa potom prirovná k určitému zvieratku
15. Hod flinty do žita – hádzanie drevenou puškou do diaľky

Múzeum vo Svätom Antone chce vysloviť poďakovanie našim hlavným organizátorom,
sponzorom a jednotlivcom, ktorí nezištne pomáhali:
Obecný úrad vo Svätom Antone, DHZ Svätý Anton
Základná škola s materskou školou Ferdinanda Coburga Svätý Anton,
Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella Štiavnické Bane,
Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica,
Stredná odborná škola lesnícka v Liptovskom Hrádku, Klub Trubačov SR pri SPZ,
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš,
Mestské lesy, spol. s r.o., Banská Štiavnica, Lesy, s.r.o. Banská Belá
Lesy SR, štátny podnik, OZ Poddunajsko, OZ Tríbeč, LS Antol,
Slovenská poľovnícka komora, Slovenský poľovnícky zväz,
Firma Šomek Bratislava
Televízna relácia o prírode – HALALI
Časopis Poľovníctvo a Rybárstvo
TV VIO Banská Štiavnica
Obvodná poľovnícka komora Komárno a Krupina
Lubomír Lužina
Sponzori podujatia:
Obvodná poľovnícka komora Krupina
Zelovoc Drieňová – p. Martin Szegéň
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
ALLCOM spol. s r.o. – p. Ján Pačesa
OOCR (Oblastná organizácia cestovného ruchu) Banská Štiavnica
Tešíme sa na spoluprácu do nastávajúceho 12. ročníka v roku 2024.

S úprimným pozdravom: „LESU A LOVU ZDAR!“

viber_image_2023-06-21_20-04-49-318.jpgviber_image_2023-06-21_20-04-49-550.jpgviber_image_2023-06-21_20-04-49-795.jpgviber_image_2023-06-21_20-04-49-972.jpgviber_image_2023-06-21_20-04-50-232.jpgviber_image_2023-06-21_20-04-50-439.jpgviber_image_2023-06-21_20-04-50-518.jpgviber_image_2023-06-21_20-04-50-603.jpgviber_image_2023-06-21_20-04-50-696.jpgviber_image_2023-06-21_20-04-51-060.jpgviber_image_2023-06-21_20-04-51-171.jpgviber_image_2023-06-21_20-04-51-288.jpgviber_image_2023-06-21_20-04-51-499.jpgviber_image_2023-06-21_20-04-51-579.jpgviber_image_2023-06-21_20-04-51-778.jpg

Zdroj: Múzeum vo Sv. Antone
Foto: M. Patócs-Khernová