Poľovníci skolaudovali zrekonštruovaný Dom poľovníkov

21. mája 2022 prežili členovia Slovenského poľovníckeho zväzu v slávnostnej atmosfére kolaudáciou budovy Domu poľovníkov na Štefánikovej ulici v Bratislave, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Svojou návštevou ich poctila starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, pani Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, ktorá poďakovala poľovníkom za zachovanie kultúrnej pamiatky, taktiež sa netajila tým, že pochádza z poľovníckej rodiny. Slávnostnú stuhu prestrihli prezident Ing. Tibor Lebocký, PhD. pani starostka Ing. arch Zuzana Aufrichtová a generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva na Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Tibor Jančok. Pri tejto príležitosti prezident Ing. Tibor Lebocký, PhD. slávnostne odovzdal najvyššie ocenenie - medailu MUDr. Jana Červíčka členom Kynologickej rady SPZ, ktorí zohrali významnú úlohu pri vyčlenení finančných prostriedkov určených na rekonštrukciu. Pamätnú medailu pri príležitosti 50 výročia založenia Slovenského Klubu Sokoliarov pri SPK odovzdal Ing. Alojz Kaššák do rúk prezidenta SPK.
 
Zanedbaná budova, ktorá bola postavená v roku 1895 prešla v rokoch 2018-2020 úplnou rekonštrukciou. Jej suma sa vyšplhala na 1,1 mil. eur a bola hradená výlučne len z vlastných zdrojov.
Kancelária SPZ spracovala a vydala 18 stranovú brožúru o histórii postavenia a nadobudnutia budovy, ale taktiež aj o histórii slávnej Štefánikovej ulice, ktorú dokresľujú zábery na ulicu i budovu od roku 1898 pochádzajúce z Múzea mesta Bratislavy.
 
Reportáž o rekonštrukcii budovy i slávnostnej kolaudácii nájdete na našom webe v časi Reportáže.
 

 

x_kolaudacia_6_zmensena.jpgx_kolaudacia_7_zmensena.jpgx_kolaudacia_8_zmensena.jpg_DSC1169_zmensena.jpg_DSC1185_zmensena.jpg_DSC1187_zmensena.jpg_DSC1189_zmensena.jpg_DSC1194_zmensena.jpg_DSC1211_zmensena.jpg_DSC1212_zmensena.jpg_DSC1303_zmensena.jpg_DSC1310_zmensena.jpg_DSC1319_zmensena.jpg_DSC1321_zmensena.jpg_DSC1329_zmensena.jpg_DSC1331_zmensena.jpg_DSC1340_zmensena.jpg_DSC1345_zmensena.jpg_DSC1349_zmensena.jpg_DSC1354_zmensena.jpg_DSC1358_zmensena.jpg_DSC1372_zmensena.jpg_DSC1374_zmensena.jpg_DSC1377_zmensena.jpg_DSC1378_zmensena.jpg_DSC1380_zmensena.jpg