V POĽOVNOM REVÍRI LESOV SR NA POĽANE SA NELEGÁLNE VNADISKÁ NENACHÁDZAJÚ, POTVRDILA POLÍCIA

Štátny podnik LESY SR ponúka v rámci svojich služieb možnosť fotografovania a pozorovania voľne žijúcej zveri. Poplatok na 1 osobu a 1 deň je 120 eur. Cena zahŕňa odborného sprievodcu, ubytovanie počas 1 noci a dopravu v poľovnom revíri. V poľovnom revíri Poľana (chránená poľovná oblasť), ktorý obhospodarujú štátne lesy, sa nelegálne vnadiská pre zver nenachádzajú. Potvrdila to aj Polícia SR, ktorá danú skutočnosť preverovala pred pár dňami priamo na mieste.  Štátny podnik poskytol maximálnu súčinnosť policajným zložkám pri preverovaní medializovaných informácií o tzv. nelegálnom prikrmovaní. Príslušníci enviropolície žiadne porušenia legislatívy na úseku poľovníctva v kontrolovanej oblasti nezistili.

"Dištancujeme sa od slov ministra životného prostredia, že zamestnanci štátneho podniku LESY SR akýmkoľvek spôsobom vnadia medvede za účelom finančného zisku a vystavujú tým riziku seba či ľudí pohybujúcich sa v lesnom prostredí. Žiadne nelegálne vnadenie, tobôž nie mäsom alebo živými zvieratami, štátny podnik netoleruje. Ak by sa takýto prípad potvrdil, dotyčný zamestnanec by bol okamžite riešený pracovno-právnou cestou" uvádzajú Lesy SR na svojej webovej stránke.

"Zdôrazňujeme, že zverejnené fotografie s menami medveďov boli vyhotovené ako výsledok monitoringu medveďa hnedého na Poľane v roku 2009, ktorý bol realizovaný v rámci spolupráce zamestnancov LESOV SR, zamestnancov Chránenej krajinnej oblasti Poľana a zamestnancov Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene" dodávajú Lesy SR. Taktiež apelujú na všetkých, ktorí sa venujú amatérsky či profesionálne pozorovaniu zveri, že žiaden záber nestojí za riziko ohrozenia života a zdravia. 

Zdroj: lesy.sk
Foto: ilustračné