Český agrorezort podporí vlastníkov lesov sumou 4,1 miliardy korún

Ministerstvo zemědělství ČR spúšťa nový program na podporu adaptácie lesov na zmeny klímy. Príspevky vo výške až 4,1 miliardy korún za rok budú môcť získať vlastníci, ktorí pripravujú lesy na dopady klimatických zmien, hospodária prírode blízkym spôsobom, podporujú prirodzenú obnovu lesa, zvyšujú jeho druhovú pestrosť a starajú sa o lesnú pôdu. Program je určený pre súkromných vlastníkov aj štátnych obhospodarovateľov lesov do roku 2026. Český agrorezort o tom informuje na svojej internetovej stránke.

Nové príspevky na podporu adaptácie lesov môžu získať vlastníci, ktorí ťažia a obnovujú lesné porasty takými spôsobmi, ktoré zabezpečia, aby les zostal zdravý, stabilný a plnil všetky svoje funkcie aj v prípade klimatických zmien.

19

„Program jsme připravili do roku 2026. Navazuje na kůrovcový příspěvek z předešlých let a po něm máme v plánu spustit další programy, které pomohou s obnovou našich lesů. Adaptační změny jsou nezbytné, je nutné připravovat se průběžně, aby i v dalších letech a v jiném klimatu mohly lesy v České republice zajišťovat ochranu půdy, zadržování vody v krajině a rekreační i produkční funkce,“ povedal v tlačovej správe minister Zdeněk Nekula.

„Program má dvě části, jedna je určená pro soukromé, druhá pro státní vlastníky lesů. Platba je plošná, může dosáhnout až 1 540 korun za hektar a rok (denní sazba na hektar je 4,22 korun). Celková roční podpora může podle počtu žádostí dosáhnout až 4,1 miliardy korun. Vlastník získá dotaci na celou plochu svého majetku. Musí ale splnit podmínky správného hospodaření nad rámec lesního zákona. Například těžit les za vzniku výrazně menších holin a tam, kde není smrk vhodnou dřevinou, ho nahrazovat jinými stromy a zakládat druhově pestré výsadby,“ uvádza ďalej Ministerstvo zemědělství ČR.

Zdroj: MZE ČR