PEFC Slovensko

Na Slovensku je certifikovaných v schéme PEFC už viac ako 60% lesov. Táto značka informuje verejnosť o tom, že dané lesy sú obhospodarované trvaloudržateľne a štandardným spôsobom.