Naj HORÁR 2022

Zručnosti, ale aj znalosti lesníkov preverili už po 16.krát v súťaži Naj horár. Zmontovať feromónový lapač, odhadnúť objem dreva, alebo správne zasadiť strom. To sú činnosti, ktoré úzko súvisia s profesiou lesníka.