Spracovanie drevnej suroviny

Význam racionálnej starostlivosti o lesy je vidieť aj pri výrobe kvalitných dosiek vhodných napríklad aj na stavbu domu.