Predsejbová príprava semennej suroviny

Bukva dozrieva v jeseni, no nie každý rok plodia buky plné a zdravé bukvice. PRavé semenné roky sa opakujú každý 5 až 10 ročných intervaloch v závislosti od prírodných podmienok. V špecializovanom závode Semenoles dokážu bukvice, i iné semená uskladňovať niekoľko rokov. Pozrite si ako sa takéto semená pripravujú pre sejbou.