Borovice do piesku

Borovice do záhorského piesku vysádzali už za čias Márie Terézie. Vojenské lesy a majetky, ktoré na týchto plochách hospodária pokračujú v zalesňovaní aj ďalej. Kedysi sa podarilo ľuďom ručne zalesniť asi 1000 sadeníc denne. Dnes je to so sadzacím strojom až 23 tisíc sadení denne.