Štiepka na zahriatie

Vojenské lesy a majetky SR, š. p. sa snažia byť vo výrobe tepla a teplej vody absolútne sebestačným podnikom so zanechaním minimálnej uhlíkovej stopy. Na vykurovanie používajú kusové drevo, drevnú štiepku alebo drevené pelety. Taktiež si vyrábajú vlastnú energickú energiu, ktorú využívajú aj v automobilovej doprave. Svojou činnosťou sú tak mimoriadne šetrní k životnému prostrediu.