Petrovská dolina

Jedným z prvých miest, kde sa vykonávalo sadanie stromčekov dobrovoľníkmi v akcii Milión stromov pre Slovensko, bola Petrovská dolina v Javorníkoch. Pôvodné lesy boli pred sto rokmi vyrúbané a boli nahradené monokultúrou smreka. Dnes ich lesníci obnovujú pôvodnými drevinami jedľa, buk, smrek a cennými listnáčmi.